بذر هندوانه

بذر هندوانه

watermelon
هندوانه (Watermelon)
برندبسته‌بندینوعVariety
1تک پارکقوطی 100 گرمیاسمارت بوی – هیبریدSMART BOY – F1
2تک پارکقوطی 100 گرمیسینور – هیبریدSINNOR– F1
3تک پارکقوطی 100 گرمیشوگر کینگ – هیبریدSUGAR KING – F1
4راینقوطی 500 گرمیکریمسون سوییتCRIMSON SWEET
5راینقوطی 500 گرمیچارلستون گریCHARLESTON GREY
6راینقوطی 100 گرمیسینور – هیبریدSINNOR– F1
7بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیکریمسون سوییتCRIMSON SWEET
8بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیکریمسون سوییتCRIMSON SWEET
9بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیچارلستون گریCHARLESTON GREY
10بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیچارلستون گریCHARLESTON GREY
11یکتا بذرقوطی 500 گرمیمحبوبی – 722MAHBOUBI – 722
فاصله (سانتی‌متر )مقدار کاشت (کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاکبرای جوانه زنی( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
20 – 4010 – 1280 – 120150 – 2002 – 41 – 1.52.5 – 3.55 – 15

قیمت بذر هندوانه

خرید بذر هندوانه

انواع بذر هندوانه ایرانی و خارجی