بذر شلغم

بذر شلغم

turnip
<شلغم (Turnip)
برندبسته‌بندینوعVariety
1آریزونا ( آمریکا )قوطی 500 گرمیپرپل تاپ وایت گلوبPURPLE TOP WHITE GLOBE
2مدیترانه ( ایتالیا )قوطی 900 گرمیپرپل تاپ وایت گلوبPURPLE TOP WHITE GLOBE
3یکتا بذرقوطی 500 گرمیپرپل تاپ وایت گلوبPURPLE TOP WHITE GLOBE
4بذر پاسارگادقوطی 200 گرمیپرپل تاپ وایت گلوبPURPLE TOP WHITE GLOBE
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 355 – 815 – 2020 – 301 – 25 – 72 – 4500 – 700

قیمت بذر شلغم

خرید بذر شلغم

انواع بذر شلغم ایرانی و خارجی