بذر گوجه فرنگی

بذر گوجه فرنگی

tomato
گوجه فرنگی (Tomato)
برندبسته‌بندینوعVariety
1راینقوطی 100 گرمیسوپر چفSUPER CHIEF
2راینقوطی 500 گرمیموبیلMOBIL
3راینقوطی 500 گرمیپتو ارلی سی اچPETO EARLY CH
4راینقوطی 500 گرمیارلی اوربانا وایEARLY URBANA Y
5تک پارکقوطی 100 گرمیریو گراندRIO GRAND
6بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیپتو ارلی سی اچPETO EARLY CH
7بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیموبیلMOBIL
8بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیارلی اوربانا وایEARLY URBANA Y
9پنگپاکت 10 گرمیپی اس هیبرید – 085PS058 A – F1
10پنگپاکت 10 گرمیپی اس هیبرید – 053PS053 B – F1
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 359 – 1050 – 6090 – 1000.5 – 1.50.41.5 – 2300 – 400

قیمت بذر گوجه فرنگی

خرید بذر گوجه فرنگی

انواع بذر گوجه فرنگی ایرانی و خارجی