انواع بذر آفتاب گردان یکتا بذر

بذر آفتابگردان

sunflower

انواع بذر آفتابگردان

انواع بذر آفتاب گردان یکتا بذر

آفتاب گردان (Sunflower)
برندبسته‌بندینوعلاتین
1یکتا بذرقوطی 400 گرمیخوی – 609KHOY-609