بذر کدو حلوایی

بذر کدو حلوایی

Pumpkin

انواع بذر کدو حلوایی

کدو حلوایی (Pumpkin)
برندبسته‌بندینوعVariety
1بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیحلوایی شاهین – 046HALVAIE SHAHIN- 046
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 358 – 10100 – 150150 – 20032 – 34 – 63 – 7

قیمت بذر کدو حلوایی

خرید بذر کدو حلوایی

انواع بذر کدو حلوایی ایرانی