بذر شاهی

بذر شاهی

shahi

انواع بذر شاهی

شاهی
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 30 کیلوگرمیآزادی – 52AZADI – 52
2بذر پاسارگادپاکت 10 کیلوگرمیساوهSAVEH
3بذر امامیپاکت 10 کیلوگرمیآزادی – 52AZADI – 52
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 3010 – 1220 – 3030 – 350.50.50.5 – 1 خطی 6 – 8 غرقابی700 – 800

قیمت بذر شاهی

خرید بذر شاهی

انواع بذر شاهی و مشخصات