بذر مرزه

بذر مرزه

Savory

انواع بذر مرزه

مرزه
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 25 کیلوگرمیمرزه خضرا – 53KHAZRA – 53
2بذر امامیپاکت 12 کیلوگرمیمرزه خضرا – 53KHAZRA – 53
3بذر پاسارگادپاکت 6 کیلوگرمیمرزه خضرا – 53KHAZRA – 53
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 3510 – 1210 – 2030 – 355/0 – 5/115 – 20 غرقابی 1 – 2 خطی1400

قیمت بذر مرزه

خرید بذر مرزه

انواع بذر مرزه