بذر فلفل قرمز

بذر فلفل قرمز

red pepper
فلفل تند (Hot Pepper)
برندبسته‌بندینوعVariety
1اف اس تیپاکت 10 گرمیبرایت رد هیبریدی – 03BRIGHT RED HYBRID – 03
2وان کینگپاکت 10 گرمیوانکینگ 202ONEKING-202
3تک پارکپاکت 10 گرمیهیبرید 826HYBRID – 826
4راینپاکت 10 گرمیچیلی ام هیبرید F1CHILLI M HYBRID F1
5بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیگرین هات برتنGREEN HOT BERTEN
6بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیپفکی هاشمی – 3701HASHEMI – 3701
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
20 – 3512 – 1540 – 5060 – 801 – 1.53/0 – 5/01.5 – 2.5150 – 200

قیمت بذر فلفل قرمز

خرید بذر فلفل قرمز

انواع بذر فلفل قرمز تند