بذر نخود فرنگی

بذر نخود فرنگی

peas

انواع بذر نخود فرنگی

نخود فرنگی (Peas)
برندبسته‌بندینوعVariety
1راینپاکت 10 کیلوگرمیاوتریلوUTRILO
2راینپاکت 20 کیلوگرمیگرین ارووGREEN ARROW
3راینپاکت 20 کیلوگرمیارووARROW
4راینپاکت 10 کیلوگرمیروندوRONDO
5یکتا بذرقوطی 800 گزمیپفکی نازی – 4403NAZI – 4403
6سانگروپاکت 20 کیلوگرمیارووARROW
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 357 – 9550 – 602 – 5100 – 3001 – 5

قیمت بذر نخود فرنگی

خرید بذر نخود فرنگی

انواع بذر نخود فرنگی ایرانی و خارجی