بذر کلم قمری

بذر کلم قمری

Kohlrabi
کلم قمری (Kohlrabi)
برندبسته‌بندینوعVariety
1بذر امامیقوطی 500 گرمیگرین گرانول – 632GREEN GRANOLE – 632
2بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیگرین گرانول – 632GREEN GRANOLE – 632
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 356 – 825 – 3030 – 400.5 – 10.42 – 3300 – 450

قیمت بذر کلم قمری

خرید بذر کلم قمری

انواع بذر کلم قمری گرین گرانول و ارلی وایت وینا