بذر بادمجان

بذر بادمجان

Eggplant
بادمجان (Eggplant)
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرقوطی 500 گرمیلانگ 905 یکتاLONG 905 YEKTA
2راینقوطی 100 گرمیلانگ پرپلLONG PURPLE
3راینقوطی 100 گرمیکلاب هیبرید F1CLUB HYBRID F1
4بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیلانگ سویت – 621LONG SWEET – 621
5بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیروند داریون – 623ROUND DARIOUN – 623
6بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیپاچین – 622Pachin – 622
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
25 – 3512 – 1550 – 6080 – 1201 – 1.50.51 – 2250