بذر ترب سیاه

بذر ترب سیاه

horseradish

انواع بذر ترب سیاه

ترب سیاه  (Spinach )
برندبسته‌بندینوعVariety
1راینقوطی 500 گرمیسیاه اسپانیاییBLACK SPANICH
2بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیسیاه ماکو – 573BLACK MAKU – 573
3بذر پاسارگادقوطی 200 گرمیسیاه ماکو – 573BLACK MAKU – 573
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
305 – 815 – 2525 – 302 – 36 – 810 – 12100 – 120

انواع بذر ترب سیاه ایرانی و خارجی

قیمت بذر ترب سیاه

انواع بذر ترب سیاه ایرانی (پاسارگاد) و بذر ترب سیاه خارجی(راین)

خرید بذر ترب سیاه