بذر خیار

بذر خیار

cucumber
خیار  (cucumber)
برندبسته‌بندینوعVariety
1راین ( آمریکا )قوطی 500 گرمیسوپر دومینوسSUPER DOMINUS
2راین ( آمریکا )قوطی 500 گرمیاسمارتSMART
3بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیلاین گرین – 543LINE GREEN – 543
4بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیلاین گرین – 543LINE GREEN – 543
5بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیهیبرید طارم – 2902TAREM HYBRID F1
6بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیهیبرید طارم – 2902TAREM HYBRID F1
7یکتا بذرقوطی 500 گرمیبیت آلفا هیبرید طارم – 2902BEIT ALFA TAREM HYBRID F1
8اف اس تی ( چین )پاکت 10 گرمیهیبرید تیستی کریپسTASTY CRISP- F1
9سمو ( جمهوری چک )پاکت 100 دانه‌ایامیلی هیبریدی – گلخانه ایEMILI – F1
10یکتا بذرقوطی 500 گرمیسوپر چنبر ری – 704SUPER CHANBAR REY – 704
11بذر امامیقوطی 100 گرمیابریشم – 542ABRISHAM – 542
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 406 – 850 – 75100 – 12020.51 – 1.530 – 40

خرید بذر خیار

قیمت بذر خیار

خرید انواع بذر خیار