بذر پیازچه

بذر پیازچه

Chives
پیازچه (Bunching Onion)
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 20 کیلوگرمیمریم – 707SMALL WHITE – 707
2بذر امامیپاکت 10 کیلوگرمیمریم – 707SMALL WHITE – 707
3بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیسیرجان – 2102SIRJAN – 2102
4بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیمریم – 707SMALL WHITE – 707
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
2510 – 156 – 8300.51.5 – 28 – 10250- 300