بذر گل کلم

بذر گل کلم

Cauliflower

انواع بذر گل کلم

گل کلم (Cauliflower)
برندبسته‌بندینوعVariety
1پاسارگادقوطی 100 گرمیگل کلم ابری – 651CAULIFLOWER ABRI – 651
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 355 – 750 – 8060 – 1000.5 – 10.41 – 2500 – 550

قیمت بذر گل کلم

خرید بذر گل کلم

بذر گل کلم ابری

بذر گل کلم سوپراسنوبال

انواع بذر گل کلم ایرانی و خارجی