بذر هویج

بذر هویج

Carrot
هویج (Carrot)
برندبسته‌بندینوعVariety
1راینپاکت 10 کیلوییکروتن فورتو – میان رسCARUTEN FORTO
2راینقوطی 500 گرمیکروتن فورتو – میان رسCARUTEN FORTO
3راینپاکت 10 کیلویینانتس –  زود رسNANTES
4راینقوطی 500 گرمینانتس – زود رسNANTES
5بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیمیان رس آرینMEDIUM ARIAN
6بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیمیان رس آرینMEDIUM ARIAN
7یکتا بذرقوطی 500 گرمیهویج زرد ایرانیYELLOW IRANIAN
8بذر امامیقوطی 500 گرمیهوویج کوروش دیررس – 5003KOROUSH LATE – 5003
9بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیهوویج کوروش دیررس – 5003KOROUSH LATE – 5003
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 3512 – 1420 – 301 – 1.52.5 – 3650 – 700

خرید بذر هویج

قیمت بذر هویج

انواع بذر هویج ایرانی و خارجی