بذر کلم پیچ

بذر کلم پیچ

cabbage
کلم پیچ (Cabbage)
برندبسته‌بندینوعVariety
1بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیبرلیان میان‌رس – 641BERILIAN – 641
2بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیزمرد میان‌رس – 642ZOMORROD – 642
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 356 – 840 – 6040 – 800.5 – 10.41 – 2300 – 400

قیمت بذر کلم پیچ

خرید بذر کلم پیچ

انواع بذر کلم پیچ زمردیان و برلیان 

بذر کلم پیچ بنفش (red acre) و سبز (golden acre )