بذر چغندر

بذر چغندر

Beet

انواع بذر چغندر

چقندر (Garden Beets)
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 10 کیلوگرمیچقندر قندCHOGHONDAR GHAND
2بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیقرمز خامنهRED KHAMENEH
3یکتا بذرپاکت 10 کیلوگرمیچقندر رسمیCHOGHONDAR RASMI
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15 – 3510 -1515 – 2030 – 401 – 220 – 2560

قیمت بذر چغندر

انواع بذر چغندر یکتا بذر 

خرید بذر چغندر

انواع بذر چغندر ایرانی