بذر باقلا ایرانی و حارجی

بذر باقلا

Bean
باقالا (Bean)
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 25 کیلوگرمیبرکت  591BAREKAT 591
2راینپاکت 10 کیلوگرمیبرودن سوپر آگودلیوسBROADEN SUPER AGUADULICE
3بذر پاسارگادقوطی 800 گرمیبرکت 591برکت 591
4بذر امامیپاکت 10 کیلوگرمیبرکت 591برکت 591
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
15-258 – 1215-2040-803-5140-1800.4 – 1

قیمت بذر باقلا

انواع بذر باقالا

خرید بذر باقلا

انواع بذر باقلای ایرانی و خارجی