بذر بادام تره

بذر بادام تره

badamtare

انواع بذر بادام تره

بادرنجبویه
برندبسته‌بندینوعتنوع
1بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیبادرنجویه بومیملی
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
20-4010-1220-3030-350.50.50.5 – 1 خطی8 – 10 غرقابی700 – 800