بذر یونجه

بذر یونجه

Alfalfa

انواع بذر یونجه

یونجه (Alfalfa)
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 20 کیلویییونجه نیک شهر – 2301NIKSHAHR – 2301
2بذر امامیپاکت 10 کیلویییونجه نیک شهر – 2301NIKSHAHR – 2301
3بذر پاسارگادپاکت 5 کیلویییونجه نیک شهر – 2301NIKSHAHR – 2301
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 3512 – 1420 – 301 – 1.52.5 – 3650 – 700

خرید بذر یونجه

قیمت بذر یونجه

انواع بذر یونجه نیک شهر و همدان