یونجه

b

یونجه نیک شهر – 2301 بذر امامی

بذر امامی:                          NIKSHAHR – 2301
بلوغ میان‌رس
طول 60 تا 90 سانتی­متر
رنگ سبز تیره
خصوصیات مقاوم به گرما

چهار فصل

هفت چین

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “یونجه نیک شهر – 2301 بذر امامی”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “یونجه”