گوجه

raina

گوجه فرنگی سوپر چف راین

راین :                                   SUPER CHIEF
بلوغ میان­رس 130 تا 135 روز
شکل میوه گرد
وزن 180 تا 190 گرم
اندازه بزرگ
رنگ میوه قرمز پر رنگ
مقاومت در برابر بیماریهای قارچی بالا
سفتی گوشت میوه متوسط تا سفت
مقاومت در برابر سرما و گرما بالا
ویژگی ها مناسب برای تازه‌خوری و مصارف صنعتی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گوجه فرنگی سوپر چف راین”

0B2A2591_Fotor_gvyg

گوجه فرنگی ریو گراند تک پارک

تک پارک :                        RIO GRAND
بلوغ میان رس – حدودا 110 تا 130 روز
قدرت رشد محدود شده
شکل میوه بیضی و تخم مرغی شکل
وزن میوه 120 تا 140 گرم
رنگ میوه قرمز
سفتی میوه نسبتاً سفت
مقاومت در برابر بیماریهای ویروسی بالا
ویژگی ها نسبتاً آبدار و گوشتی – مناسب برای تازه خوری و فراوری

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گوجه فرنگی ریو گراند تک پارک”

0B2A2586_Fotor-1

گوجه فرنگی پتو ارلی سی اچ بذرپاسارگاد

بذر پا سارگاد :           PETO EARLY CH
بلوغ میان‌رس – حدودا 110روز
شکل میوه گرد
وزن حدودا 180 تا 200 گرم
اندازه بزرگ
رنگ میوه قرمز پر رنگ
مقاومت در برابر بیماریهای قارچی بالا
سفتی گوشت میوه متوسط تا سفت
مقاومت در برابر گرما بالا
ویژگی ها مناسب برای مصارف تازه خوری و صنعتی

مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گوجه فرنگی پتو ارلی سی اچ بذرپاسارگاد”

pangIMG_6878-111

گوجه فرنگی پی اس هیبرید – 085 پنگ

پنگ :                                 PS058 A – F1
بلوغ زودرس
قدرت رشد مشخص
شکل میوه گرد
وزن 250 تا 350 گرم
اندازه بزرگ
رنگ میوه قرمز پر رنگ
مقاومت در برابر بیماریهای قارچی بالا
سفتی گوشت میوه سفت و گوشتی
مقاومت در برابر سرما و گرما بالا
ویژگی ها گوجه ای صنعتی و مناسب برای رب سازی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گوجه فرنگی پی اس هیبرید – 085 پنگ”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گوجه”