گوجه فرنگی ریو گراند تک پارک

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات تک پارک چین
  3. گوجه فرنگی ریو گراند تک پارک
تک پارکRIO GRAND
بلوغمیان رس – حدودا 110 تا 130 روز
قدرت رشدمحدود شده
شکل میوهبیضی و تخم مرغی شکل
وزن میوه120 تا 140 گرم
رنگ میوهقرمز
سفتی میوهنسبتاً سفت
مقاومت در برابر بیماریهای ویروسیبالا
ویژگی هانسبتاً آبدار و گوشتی – مناسب برای تازه خوری و فراوری