گوجه فرنگی پتو ارلی سی اچ بذرپاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. گوجه فرنگی پتو ارلی سی اچ بذرپاسارگاد
بذر پاسارگادPETO EARLY CH
بلوغمیان‌رس – حدودا 110روز
شکل میوهگرد
وزنحدودا 180 تا 200 گرم
اندازهبزرگ
رنگ میوهقرمز پر رنگ
مقاومت در برابر بیماریهای قارچیبالا
سفتی گوشت میوهمتوسط تا سفت
مقاومت در برابر گرمابالا
ویژگی هامناسب برای مصارف تازه خوری و صنعتی

مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل