گوجه فرنگی ارلی اوربانا وای بذرپاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. گوجه فرنگی ارلی اوربانا وای بذرپاسارگاد
بذر پاسارگادEARLY URBANA Y
بلوغزودرس
قدرت رشدمشخص و محدود
شکل میوهکشیده
وزن130 تا 160 گرم
اندازهمتوسط تا بزرگ
رنگ میوهقرمز پر رنگ
مقاومت در برابر بیماریهای قارچیبالا
سفتی گوشت میوهسفت و گوشتی
مقاومت در برابر سرما و گرمابالا
ویژگی هامناسب برای تازه خوری و مصارف صنعتی