گل کلم

dftrg

گل کلم ابری 651 بذر پاسارگاد

پاسارگاد :                              Snow Ball
بلوغ 110 روز
شکل کروی و تخت
سایز متوسط
رنگ سفید
وزن 2/1 تا 4/1 کیلوگرم
مقاومت در برابر بیمارها و آفات مناسب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گل کلم ابری 651 بذر پاسارگاد”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گل کلم”