گل کلم ابری 651 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. گل کلم ابری 651 بذر پاسارگاد
پاسارگادSnow Ball
بلوغ110 روز
شکلکروی و تخت
سایزمتوسط
رنگسفید
وزن2/1 تا 4/1 کیلوگرم
مقاومت در برابر بیمارها و آفاتمناسب