گشنیز

ae

گشنیز همدان بذر امامی

یکتا بذر- بذر امامی بذر پاسارگاد :                          HAMEDAN
بلوغ 50 تا 60 روز
شکل برگ پنجه‌ای
زمان برداشت توصیه شده تمام فصول بسته به اقلیم آب و هوایی
رنگ سبز براق
مقاومت در برابر بیماری‌ها مناسب
سایر خصوصیات مقاوم به سرما

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گشنیز همدان بذر امامی”

a

گشنیز همدان یکتا بذر

یکتا بذر :                          HAMEDAN
بلوغ 50 تا 60 روز
شکل برگ پنجه‌ای
زمان برداشت توصیه شده تمام فصول بسته به اقلیم آب و هوایی
رنگ سبز براق
مقاومت در برابر بیماری‌ها مناسب
سایر خصوصیات مقاوم به سرما

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گشنیز همدان یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گشنیز”