کلم پیچ

gtj75

کلم پیچ برلیان میان‌رس – 641 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد :                 BERILIAN – 641
بلوغ 90 – زودرس
شکل سر کروی
بهترین فصل برداشت تابستان
وزن محصول 2/1 تا 4/1 کیلوگرم
رنگ سبز روشن
مقاومت در برابر بیماری مناسب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلم پیچ برلیان میان‌رس – 641 بذر پاسارگاد”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلم پیچ”