کلم پیچ زمرد میان‌رس – 642 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. کلم پیچ زمرد میان‌رس – 642 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادZOMORROD – 642
بلوغحدودا 150 روز – میان رس
شکل سرکروی و تخت
بهترین فصل برداشتتابستان
وزن محصول8/2 – 2/3 کیلوگرم
رنگسبز نسبتا براق
مقاومت در برابر بیماریمناسب