کلم پیچ برلیان میان‌رس – 641 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. کلم پیچ برلیان میان‌رس – 641 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادBERILIAN – 641
بلوغ90 – زودرس
شکل سرکروی
بهترین فصل برداشتتابستان
وزن محصول2/1 تا 4/1 کیلوگرم
رنگسبز روشن
مقاومت در برابر بیماریمناسب