کلم قمری

dtyli68

کلم قمری گرین گرانول – 632 بذر امامی

بذر امامی:                    GREEN GRANOLE – 632
دوره رشد حدودا 60 روز
اندازه بزرگ
ارتفاع 25 سانتی‌‌متر
عادت رشدی ایستاده
رنگ میوه سبز
شکل میوه کروی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلم قمری گرین گرانول – 632 بذر امامی”

glbht567

کلم قمری گرین گرانول – 632 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد :                GREEN GRANOLE – 632
دوره رشد حدودا 60 روز
اندازه بزرگ
ارتفاع 25 سانتی‌‌متر
عادت رشدی ایستاده
رنگ میوه سبز
شکل میوه کروی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلم قمری گرین گرانول – 632 بذر پاسارگاد”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کلم قمری”