کلم قمری گرین گرانول – 632 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. کلم قمری گرین گرانول – 632 بذر امامی
بذر امامیGREEN GRANOLE – 632
دوره رشدحدودا 60 روز
اندازهبزرگ
ارتفاع25 سانتی‌‌متر
عادت رشدیایستاده
رنگ میوهسبز
شکل میوهکروی