کاهوپیچ تک آیسبرگ هیبریدی – 4203 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. کاهوپیچ تک آیسبرگ هیبریدی – 4203 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادTAK ICEBERGE – F1 – 4203
بلوغمیان رس
شکلگرد
رنگسبز روشن
مقاومت در برابر گرمابالا
مقاومت به بیماریبالا