چغندر

choghpas1

چغندر قرمز خامنه بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد:                 RED KHAMENEH         
بلوغ حدودا 60 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
شکل ریشه کروی
رنگ ریشه قرمز
محیط کاشت باز
ویژگی‌ها مناسب برای تازه خوری

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چغندر قرمز خامنه بذر پاسارگاد”

choghyek5

چقندر قند یکتا بذر

یکتا بذر:            CHOGHONDAR GHAND       
بلوغ حدودا 60 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
شکل ریشه دوکی
رنگ ریشه زرد
محیط کاشت باز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چقندر قند یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چغندر”