چغندر قرمز خامنه بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. چغندر قرمز خامنه بذر پاسارگاد
بذر پاسارگاد RED KHAMENEH
بلوغ حدودا 60 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
شکل ریشه کروی
رنگ ریشه قرمز
محیط کاشت باز
ویژگی‌ها مناسب برای تازه خوری

سایر محصولات مرتبط