پیاز

piazghe6

پیازچه مریم – 707 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد:    SMALL WHITE( MARYAM ) – 707
بلوغ زود رس – حدودا 60 روزه
رنگ پوست سفید
قابلیت انبارداری کوتاه
ویژگی ها غده کوچک و گرد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیازچه مریم – 707 بذر پاسارگاد”

piazghe4

پیازچه مریم – 707 بذر امامی

 

بذر امامی:        SMALL WHITE( MARYAM ) – 707
بلوغ زود رس – حدودا 60 روزه
رنگ پوست سفید
قابلیت انبارداری کوتاه
ویژگی ها غده کوچک و گرد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیازچه مریم – 707 بذر امامی”

piazghe5

پیازچه مریم – 707 یکتا بذر

یکتا بذر:        SMALL WHITE( MARYAM ) – 707
بلوغ زود رس – حدودا 60 روزه
رنگ پوست سفید
قابلیت انبارداری کوتاه
ویژگی ها غده کوچک و گرد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیازچه مریم – 707 یکتا بذر”

piaz-pasar-mesi2

پیاز دیررس مسی والنسیا بذر امامی

 

بذر امامی:   LATE COPPER COLOR VALENCIA – 512
بلوغ 170 تا 180 روز بعد از کشت
رنگ محصول مسی
شکل تقریبا کروی
اندازه پیاز متوسط تا بزرگ
انبارداری بالا
ویژگی ها از نوع روز بلند – مناسب برای نقاط معتدل
بهترین زمان کشت اسفند ماه

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیاز دیررس مسی والنسیا بذر امامی”

Placeholder

پیاز تگزاس زودرس زرد – 502 بذر پاسارگاد

بذر امامی:          TEXAS YELLOW EARLY – 502
بلوغ نسبتا زودرس
رنگ محصول زرد تا قهوه­ای
شکل تقریبا کروی
اندازه پیاز متوسط تا بزرگ
انبارداری کوتاه
ویژگی ها از نوع روز کوتاه – مناسب برای نقاط معتدل
بهترین زمان کشت شهریور ماه

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیاز تگزاس زودرس زرد – 502 بذر پاسارگاد”

piaz-ykta2

پیاز سفید امیرکبیر کاشان 4503 یکتا بذر

 
یکتا بذر:          WHITE AMIR-KABIR KASHAN – 4503
بلوغ 170 تا 180 روز بعد از کشت
رنگ پوست سفید
شکل تقریبا کروی
اندازه پیاز متوسط – بزرگ
قابلیت انبارداری بالا
ویژگی ها از نوع روز بلند – مناسب برای نقاط معتدل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیاز سفید امیرکبیر کاشان 4503 یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیاز”