پیاز قرمز آذرشهر – 501 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. پیاز قرمز آذرشهر – 501 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادRED AZARSHAHR – 501
بلوغ170 تا 180 روز بعد از کشت
رنگ محصولقرمز
شکلتقریبا کروی
اندازه پیازمتوسط – بزرگ
انبارداریبالا
ویژگی هااز نوع روز بلند – مناسب برای نقاط معتدل
فصل کشتاسفند ماه