پیازچه

piazghe4

پیازچه مریم – 707 بذر امامی

 

بذر امامی:        SMALL WHITE( MARYAM ) – 707
بلوغ زود رس – حدودا 60 روزه
رنگ پوست سفید
قابلیت انبارداری کوتاه
ویژگی ها غده کوچک و گرد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیازچه مریم – 707 بذر امامی”

piazghe6

پیازچه مریم – 707 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد:    SMALL WHITE( MARYAM ) – 707
بلوغ زود رس – حدودا 60 روزه
رنگ پوست سفید
قابلیت انبارداری کوتاه
ویژگی ها غده کوچک و گرد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیازچه مریم – 707 بذر پاسارگاد”

piazghe5

پیازچه مریم – 707 یکتا بذر

یکتا بذر:        SMALL WHITE( MARYAM ) – 707
بلوغ زود رس – حدودا 60 روزه
رنگ پوست سفید
قابلیت انبارداری کوتاه
ویژگی ها غده کوچک و گرد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیازچه مریم – 707 یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پیازچه”