هویج کروتن فورتو – میان رس راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. هویج کروتن فورتو – میان رس راین
راین CARUTEN FORTO
بلوغ میان‌رس
شکل استوانه ای
طول 16 تا 20 سانتی متر
رنگ نارنجی
خصوصیات مناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری

سایر محصولات مرتبط