هویج میان رس آرین بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. هویج میان رس آرین بذر پاسارگاد
بذر پاسارگاد MEDIUM ARIAN
بلوغ میان‌رس
شکل استوانه ای
طول 16 تا 20 سانتی متر
رنگ نارنجی
خصوصیات مناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری

سایر محصولات مرتبط