هندوانه

5676uhjeh

هندوانه محبوبی – 722 یکتابذر

یکتا بذر:                         MAHBOUBI – 722
بلوغ نیمه دیرس
شکل میوه گرد
رنگ پوست میوه سبز خیلی تیره
رنگ گوشت میوه قرمز
وزن میوه 4 تا 8 کیلوگرم
ویژگی‌ها تطبیق‌پذیری بالا با شرایط – قابلیت حمل و نقل مناسب – مقاومت مناسب به بیماری

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هندوانه محبوبی – 722 یکتابذر”

fdvdfs4356

هندوانه کریمسون سوییت بذر پاسارگاد

بذر پا سارگاد:                CRIMSON SWEET
بلوغ 90 روز بعد کشت
شکل میوه گرد متمایل به  بیضی
رنگ پوست میوه سبز روشن با خطوط سبز تیره
رنگ گوشت میوه قرمز
وزن میوه 10 تا 12 کیلوگرم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هندوانه کریمسون سوییت بذر پاسارگاد”

IMG_0071vtrtg

هندوانه چارلستون گری راین

راین:                             CHARLESTON GREY
بلوغ 95 روز بعد کشت
شکل میوه بیضی و کشیده
رنگ پوست میوه سبز روشن
رنگ گوشت میوه قرمز
وزن میوه 10 تا 15 کیلوگرم
سایر ویژگی‌ها مقاوم به بیماری‌ها – مناسب برای خمل و نقل طولانی

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هندوانه چارلستون گری راین”

0B2A2628vfvgf

هندوانه اسمارت بوی – هیبرید تک پارک

تک پارک:                       SMART BOY – F1
بلوغ میان‌رس
شکل میوه گرد
رنگ پوست میوه سبز خیلی تیره
رنگ گوشت میوه قرمز
وزن میوه 6 تا 7 کیلوگرم

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هندوانه اسمارت بوی – هیبرید تک پارک”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هندوانه”