هندوانه شوگر کینگ – هیبرید تک پارک

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات تک پارک چین
  3. هندوانه شوگر کینگ – هیبرید تک پارک
تک پارک SUGAR KING – F1
بلوغ 90 روز بعد کشت
شکل میوه بیضی و کشیده
رنگ پوست میوه سبز روشن با شبکه ریز سبز تیره
رنگ گوشت میوه قرمز
وزن میوه 12 تا 15 کیلوگرم
ویژگی‌ها مقاومت بالا به بیماری ( فوزاریوم و … ) – قابلیت حمل و نقل بالا

سایر محصولات مرتبط