هندوانه چارلستون گری راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. هندوانه چارلستون گری راین
راینCHARLESTON GREY
بلوغ95 روز بعد کشت
شکل میوهبیضی و کشیده
رنگ پوست میوهسبز روشن
رنگ گوشت میوهقرمز
وزن میوه10 تا 15 کیلوگرم
سایر ویژگی‌هامقاوم به بیماری‌ها – مناسب برای خمل و نقل طولانی