هندوانه اسمارت بوی – هیبرید تک پارک

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات تک پارک چین
  3. هندوانه اسمارت بوی – هیبرید تک پارک
تک پارکSMART BOY – F1
بلوغمیان‌رس
شکل میوهگرد
رنگ پوست میوهسبز خیلی تیره
رنگ گوشت میوهقرمز
وزن میوه6 تا 7 کیلوگرم