هندوانه کریمسون سوییت بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. هندوانه کریمسون سوییت بذر پاسارگاد
بذر پاسارگاد CRIMSON SWEET
بلوغ 90 روز بعد کشت
شکل میوه گرد متمایل به  بیضی
رنگ پوست میوه سبز روشن با خطوط سبز تیره
رنگ گوشت میوه قرمز
وزن میوه 10 تا 12 کیلوگرم

سایر محصولات مرتبط