هندوانه چارلستون گری بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. هندوانه چارلستون گری بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادCHARLESTON GREY
بلوغ95 روز بعد کشت
شکل میوهبیضی و کشیده
رنگ پوست میوهسبز روشن
رنگ گوشت میوهقرمز
وزن میوه10 تا 15 کیلوگرم
سایر ویژگی‌هامقاوم به بیماری‌ها – مناسب برای خمل و نقل طولانی