نخود فرنگی گرین اروو راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. نخود فرنگی گرین اروو راین
راینGREEN ARROW
بلوغمیان­رس تا دیررس
تعداد دانهحدودا 11 عدد
طول غلافبزرگ
مقاومت در برابر بیماری‌هابالا
سایر ویژگی‌هاپر محصول