نخود فرنگی اروو راین

yektaseed
راینARROW
بلوغزودرس حدودا 55 روزه
تعداد دانه8 تا 9 عدد
طول غلافمتوسط
مقاومت در برابر بیماری‌هابالا
سایر ویژگی‌هاپر محصول